Fotograf Sofie Lahtinen Carlsson
Making memories last forever

GDPR

 

Your safety first!

I enlighet med den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation) behöver jag varje enskilds individ godkännande för att fotografera och lagra bilder. Om du godkänner detta: fyll i formuläret nedan.

//

With the new regulation GDPR (General Data Protection Regulation) it will be required for me to get every individuals permission to photograph and store pictures. If you agree to this: fill out the form below.

 
Namn / Name *
Namn / Name
Jag låter Sofie lagra data om mig / I agree to let Sofie save data about me *
Detta låter mig fotografera, lagra och publicera bilder av dig. Även lagra eventuellt bokföringsmaterial. / This lets me photograph, store and publish pictures of you. Also store possible booking material.
Jag intygar att jag är 18 år eller äldre alternativt har målsmans godkännande / I am 18 years of age or have my guardians acceptance. *
 
 
 

GDPR

Min hantering av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter finns sparade hos mig?

Jag lagrar framförallt bilder från tävlingar och events i tävlingsarkivet, i mina flöden och lokalt. De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till mig när du blev kund, som exempelvis din e-post, personnummer och eventuell fakturaadress. Vid begäran kan du få se vilka uppgifter jag sparade om dig samt ändra dem precis när du vill.

Jag är ansvarig över hur personuppgifter hanteras inom min firma. Din personuppgift är nödvändig att samla in för att jag ska kunna leverera din produkt, samt fakturera. Dina personuppgifter sparas inte längre tid än nödvändigt. Jag är skyldig att rätta personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så tas bort.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Det är endast Sofie Lahtinen Carlsson (Töltaren) som har tillgång till dina personuppgifter, samt underleverantör (vid beställning av pappersutskrift), samt revisor. Provbilder publiceras offentligt i tävlingsarkivet samt en del bilder publiceras i mina offentliga flöden.

Vill du radera dina personuppgifter?

Om du vill att jag tar bort foton gör jag det med omedelbar verkan. För att behandla dina övriga uppgifter, och eventuellt radera dem, behöver jag först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan jag kan ta bort en kunduppgift. Exempelvis finns det avtal som upprättades när du blev kund hos mig, samt andra lagar som exempelvis bokföringslagen. Ta kontakt med mig så tittar vi närmare på din fråga!